Masthead header

Algemene voorwaarden

Bedrijfsnaam: Gerrit Devinck fotografie
website: www.gerritdevinck.be
mail: info@gerritdevinck.be
Algemeen
De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden bij lichamelijke of materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot.
De fotograaf behoud het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken alle tijden aan te passen.
Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.
Cadeaubonnen zijn één jaar geldig.
De Fotoreportage
Voor de fotoreportage wordt een afspraak gemaakt die voor de fotograaf en de klant beiden schikt. In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht) mag de fotoreportage worden afgezegd door fotograaf of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoreportage besloten.
Betaling
De facturen inzake diensten zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders afgesproken of anders vermeld op de factuur.
Bij niet-betaling of slechts gedeeltelijke betaling op vervaldag zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlrente van 12% verschuldigd zijn op het openstaand bedrag.
Bij gebreke aan regeling binnen de 15 dagen na vervaldag, ontstaat bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling een recht op schadevergoeding, waarbij het niet betaalde bedrag forfaitair     verhoogd wordt met 12%, met een minimum van €25.
Alle klachten dienen per aangetekend schrijven te worden ontvangen binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur, op straffe van ongeldigheid en laattijdigheid.
Prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
Alle aanbiedingen en offertes van Gerrit Devinck Fotografie zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant.
Publicatie
De foto’s onderhevig aan auteursrechten zijn nooit overdraagbaar aan derden, behoudens toestemming van de fotograaf.
Beeldmateriaal gemaakt door Gerrit Devinck Fotografie kan ter allen tijden gepubliceerd worden op mijn website, Facebook en Instagram. Daarnaast kan de fotograaf het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, wedstrijden, in drukwerk. Indien u dit niet wenst, moet de fotograaf hiervan op de hoogte gebracht worden.
De foto’s die gemaakt zijn door Gerrit Devinck Fotografie worden aanschouwd als een artistiek werk en zijn daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de hoge resolutie bestanden koopt de klant het recht om de foto’s te printen en te publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto’s verdeeld aan derden voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.
Levering
De foto’s worden geleverd in het JPEG formaat in een hoge resolutie van 300dpi.
De fotograaf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gebreken of tekortkomingen aan het product dat hij moet fotograferen. De fotograaf fotografeert het product in de staat zoals het zich bevindt op het moment van de opdracht.
De foto’s worden bewerkt naar mijn persoonlijke stijl op belichting, contrast, scherpte, kleur, hoog-en schaduwlichten.
Bijkomende bewerkingen zijn optioneel en wordt er een meerprijs gerekend per uur dat er nodig is.
De fotograaf behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant  werd voldaan.
Back to top|Contact me
V o l g   m i j